Sözlükte "kalem efendisi" ne demek?

1. Kalemde çalışan görevli yazman, katipkalem efendisi